Yritys lyhyesti - mitä teemme?

UM-Asennus OY on perustettu vuonna 1992. Olemme teollisuusputkistoihin, laiteasennuksiin, teräsrakenteisiin ja kunnossapitotöihin erikoistunut yritys.

Kotimarkkina-alue on koko Suomi, tarvittaessa tehdään myös projektivientiä.

Tärkeimpiä asiakaskohteita ovat prosessi-, metsä- ja kemianteollisuus sekä voimalaitokset.

Toimintaamme ohjaavat standardit ovat ISO 9001, Ympäristöstandardi 14001 ja Työ- ja turvallisuusstandardi OHSAS 18001.

Asiakkaan ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset ovat kiinteä osa toimintaamme.

Hitsauksessa laadunhallinta toteutuu SFS-EN 3834 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset tason 2, Kattavat laatuvaatimukset vaatimustasoa noudattaen.

UM-Asennus vastaa teräsrakenteiden kiristyviin laatuvaatimuksiin
EN 1090-1:2009+A:2011 sertifioinnilla.

Inspecta Sertifiointi Oy on arvioinut ja hyväksynyt UM-Asennus Oy:n tuotannon sisäisen laadunvarmistuksen ja myöntänyt EN 1090-1: 2009+A1: 2011 sertifikaatin toteutusluokille EXC1 ja EXC2.

 

tIETOSUOJALAUSEKE